Akari og Metafor flytter

Fra og med mandag 21. januar finner du Akari og Metafor i nye lokaler på Industritunet. Vi ser fram til å flytte til Dyrmyrgata 35, hvor lokalene vil romme totalt åtte ansatte i Akari og Metafor.

Mye har endret seg på fire år

Nettmagasinet 3600.no så dagens lys for snart fire år siden, og det har skjedd mye siden den gang. Våren 2018 ble selskapet delt i tre enheter – Kongsberg Community (3600.no), Akari og Metafor. På samme tidspunkt fikk Kongsberg Community nye investorer.

Les mer om investorene her.

Mens Metafor og Akari flytter til Industritunet, flytter 3600.no til sentrum – med mål om å bli lettere tilgjengelig for publikum.

Lokaler tilpasset arbeidsmetode og profil

Akari, Metafor og Kongsberg Community har i en periode på to år holdt til på samme sted som Kongsberg Innovasjon, i form av å være en inkubator. Nå er tiden moden for å få egne lokaler tilpasset selskapenes arbeidsmetode og profil.

Sammen med Per Mikkelsen i PK Eiendom fant vi en god løsning på Industritunet og flytter inn i de tidligere lokalene til Argos Solutions, som har flyttet internt i bygget. Vi ser frem til å ta imot eksisterende og nye kunder, samarbeidspartnere og ansatte i nye lokaler fra og med mandag 21. januar.

Offisiell åpning av de nye lokalene er 1. februar 2019.

Plass til å vokse

Vi i Akari og Metafor opplever stor etterspørsel etter tjenestene vi leverer, og har et ønske å møte denne etterspørselen. For å få til dette så trenger vi plass til å vokse – det er behov for å ansette flere innen kort tid.