Brosjyre om frivillighet

Kunde: Kongsberg Kommune
Kategori: Grafisk design
Lansert: september 2018

«Det er viktig å løfte frem det frivillige arbeidet, det gir et så meningsfylt liv.»

Med dette som bakgrunn, ønsket Kongsberg kommune å vise det mangfoldet av frivillighet som er i kommunen.

Oppgaven til Akari har vært det visuelle med noe tekstkorrigeringer. En spennende og viktig oppgave, fordi det berører så mange:)

Bla deg igjennom her: Frivillighet i Kongsberg