Informasjonsbrosjyre for andelseiere og styrer

Kunde: Kongsberg Boligbyggelag
Kategori: Print, Design, Tekst
Publisert: februar 2018

Som forvalter av over 2000 boliger, fordelt på mer enn 85 boligselskaper, er det mange andelseiere og styrer som skal følges opp.

Med dette utgangspunktet ønsket KBBL å fornye sin informasjonsbrosjyre. Brosjyren skulle inneholde god informasjon til både andelseiere og styrer, samt en god oversikt over de samarbeidspartnerne selskapet til en hver tid har.

Sjekk ut brosjyren du og, kanskje du finner noen tips;) Se hele brosjyren her