Ny webside for Kongsberg Krisesenter

Kunde: Kongsberg Krisesenter
Kategori: Webdesign, webutvikling & logodesign
Lansert: Juli 2019

Alle mennesker som opplever vold i nære relasjoner skal få den hjelpen de har behov for. Og alle skal møtes med likeverd og respekt, omsorg og forståelse, på egne premisser, i møte med det krisesenteret de oppsøker.

Kongsberg krisesenter drifter et krisesentertilbud for Kongsberg, Notodden, Og Numedals kommunene. Krisesentret i Kongsberg har vært i drift i 30 år, og helt frem til 2005 ble dette driftet hovedsakelig av frivillighet.

Vi i Akari støtter hvert år en rekke organisasjoner som gjør noe godt for andre mennesker, og valgte derfor å gi bort en ny nettside til Kongsberg Krisesenter. Dette gjør så de kan bruke midlene sine på aktiviteter for menneskene som trenger det.

Besøk gjerne siden her: www.kongsbergkrisesenter.no