KongsbergTech

Kunde: Industrien i Kongsberg
Kategori: Idè & filmproduksjon
Lansert: oktober 2017

Kongsbergindustrien er en viktig del av byen!

Flere av de største selskapene i Kongsberg gikk sammen om denne filmen. Målet var å vise Kongsberg som en attraktiv by for innovasjon og moderne teknologi. Vi ville også skryte litt av det Kongsberg har fått til som industriby, og skape en stolthet hos innbyggere og de som jobber her. I filmen blir menneskene bak teknologien satt i fokus. Håpet er at seeren skal sitte igjen med en god følelse – uten et spesielt fokus på enkeltselskaper eller produkter.

Se mer på: KongsbergTech.com