Oppføringer av teknisk@akari.no

,

Fra lærer til innholdsprodusent

MØT VÅR NYE INNHOLDSPRODUSENT Thomas Hegna er fra august det nyeste tilskuddet til Akari-familien. Med erfaring innenfor fotografi og dekor skal han bidra til at Akari fortsetter å produsere godt lokalt innhold i tett samarbeid med kundene. Akari utvider staben med en nyopprettet stilling som innholdsprodusent, der Thomas skal sørge for enda mer av det […]

Prisendring 2019

Helt siden oppstart har vi operert med 750,- per. time, og i 2019 har vi valgt å justere prisene for å møte etterspørselen i markedet. Nye priser fra 1.1.2019 vil være som følger med unntak av evt. andre vilkår i egne avtaler: Prosjektleder: 950,- Medieformidler: 850,-Webdesigner: 850,-Grafisk designer: 850,-Tekstforfatter: 850,- Eksterne tjenester varierer, ta kontakt. […]

,

Et positivt barnehagemiljø

Det kreves en hel landsby for å oppdra et barn” sier et afrikansk ordtak. Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing. Om et barn opplever krenkelser eller mobbing, må barnehagen håndtere, stoppe og følge opp dette.

GDPR – Hva må jeg gjøre?

EUs personvernforordning (GDPR) blir Norsk lov fra mai i 2018. The General Data Protection Regulation (GDPR) gir flere rettigheter for privatpersoner, men setter også strengere krav til bedrifter som behandler personopplysninger. Både interne rutiner, så fremt systemer som benyttes bør gjennomgås for å påse at dere har alt på plass.