Et positivt barnehagemiljø

Det kreves en hel landsby for å oppdra et barn” sier et afrikansk ordtak. Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing. Om et barn opplever krenkelser eller mobbing, må barnehagen håndtere, stoppe og følge opp dette.

«Kommunalsjef for oppvekst, Håvard Ulfsnes»

Vi har hatt gleden av å utvikle webløsningen for Positivt barnehagemiljø. Prosessen har vært krevende, men også spennende. Vi har hatt gleden av å jobbe med et dyktig faglig apparat og mange morsomme barn og voksne ute hos barnehagene.

En side som bidrar til forebygging.

Prosjektet resulterte i en hjemmeside som på en oversiktlig og enkel måte, presenterer, informerer og bidrar til å styrke det positive fokus rundt barns oppvekst. Informasjonen skulle være like godt tilgjengelig for kommunens ansatte, barnehageansatte og foresatte.

Vi ønsker Kongsberg kommune masse lykke til i det videre arbeidet med prosessene.

Besøk hjemmesiden her: www.positivtbarnehagemiljo.no