Med ny logo og nettside

Kongsberg krisesenter

Periode:
Mai 2019

Vi har utviklet ny visuell logo og nye nettsider, for å bedre synliggjøre tilbudet til Kongsberg Krisesenter

Bakgrunn

Alle mennesker som opplever vold i nære relasjoner skal få den hjelpen de har behov for. Og alle skal møtes med likeverd og respekt, omsorg og forståelse, på egne premisser, i møte med det krisesenteret de oppsøker.

Kongsberg krisesenter drifter et krisesentertilbud for Kongsberg, Notodden, Og Numedals kommunene. Krisesentret i Kongsberg har vært i drift i 30 år, og helt frem til 2005 ble dette driftet hovedsakelig av frivillighet.

En viktig del av det tilbudet Krisesenteret tilbyr, formidles igjennom informasjon og henvisning videre til riktige ressurser. Det å ha et godt etablert nettsted, kan igjen bidra til at riktig informasjon blir formidlet til riktige mennesker, og at aktuelle personer tidlig kommer i kontakt for å få hjelp.

Løsning

Vi i Akari støtter hvert år en rekke organisasjoner som gjør noe godt for andre mennesker, og valgte derfor å gi bort en ny nettside til Kongsberg Krisesenter. Dette gjør så de kan bruke midlene sine på aktiviteter for menneskene som trenger det.

Nettsiden er utviklet med tanke på brukerne og opplevelsen med å navigere seg rundt. Vi har benyttet WordPress som plattform, som også gir enkle redigeringsmuligheter slik at Krisesenteret selv, enkelt kan håndtere publisering av nyheter og endringer.

Se neste case

Ny visuell identitet for Rollag Kommune