Skjemaer

Supporthenvendelse

Tilgangsbekreftelse

 • Viktig informasjon!

  Ved å bestille administrasjonstilgang løper det også en risiko for at feil kan oppstå. Når du får administrasjonstilgangen vil du få tilgang til funksjoner og valg, som kan føre til uopprettelige feil på siden. Ved feil som kan reverseres av personell i Akari, vil det påløpe kostnader. De til en hver tid gjeldende timepriser og kostnader vil da gjelde, uavhengig av om du har eller ikke har en løpende driftsavtale hos Akari. Vi anbefaler aldri å regne administrasjonstilgang hvis du ikke har god kjennskap til Wordpress og webutvikling.
  Jeg bekrefter å være den jeg gir meg ut for med navn i dette skjema, og bekrefter at jeg har fullmakt til å tildeles denne tilgangen for selskapet jeg refererer til i dette skjema. Videre bekrefter jeg å ha lest risikoen jeg løper ved å få full administrasjonstilgang til siden jeg refererer til i dette skjema, og at det vil påløpe kostnader dersom Akari skal gjenopprette feil jeg påfører siden.

Oppsigelse

Avtalevilkår og betingelser for Akari

Du signerer nå “Avtalevilkår og betingelser for Akari” som gjelder for alle kunder av Akari og for alle leveranser fra Akari.

Du finner hele avtale her, som omfatter:

 1. Avtalen
 2. Personvernerklæring
 3. Databehandleravtale
 4. Prisliste
 5. Informasjonskapsler på Akari.no

Vennligst fyll ut informasjonen under, før du signerer og sender inn skjema. Dokumentet blir lagret i våre systemer i henhold til vår databehandleravtale, og en kopi vil bli sendt til deg på epost. Du står selv ansvarlig for å oppbevare ditt eksemplar av avtalen.

 • Dine opplysninger
 • Med denne signaturen bekrefter jeg å ha lest og forstått innholdet i Akari sine vilkår, som du finner her!. Jeg bekrefter også at jeg har de rette mandatene til å signere denne avtalen på vegne av firmaet jeg representerer.