En tydeligere merkevare

Splitter ny identitet for Devion

Periode:
Mai 2020

Vi har designet helt ny visuell profil for Devion, i tillegg til ny webside. Nå får de vist frem og delt kompetansen sin på en proffere, mer seriøs måte.

Bakgrunn

Devion AS ble etablert i 2005 og har siden den gang hatt navn som SMB Datadrift, On4u og On4u Systemitech. Våren 2020 kom de til oss med et ønske om å samle trådene og bygge en sterkere, tydeligere merkevare, som derav ville fremstå mer proff og seriøs. De så også et behov for en ny, oversiktlig webside som kunne tydeliggjøre og formidle deres kompetanse.

Løsning

Akari har laget fullstendig ny profil, som inneholder hovedlogo, symboler og ikoner, postalia, powerpoint, samt ny webside og elementer til sosiale medier. Vi har også tatt nye bilder, der det er lagt vekt på å vise menneskene i Devion i deres arbeidsmiljø, samt å spille på de tekniske tjenestene de tilbyr.

Fonten som er valgt er stram, men med avrundede kanter, som gjør at den beholder det tekniske uttrykket, og som fremdeles er godt lesbar. Den blå fargen står for deres seriøsitet, kunnskap, og viser at de er pålitelige og stabile, i kombinasjon med gråfargen som er elegant og formell.

Se neste case

Ny visuell identitet for Rollag Kommune