Stillingskampanjen ble en kjempesuksess!

Flesberg kommune brukte humor og film som virkemidler for å rekruttere ny kommunepsykolog.