TilgjengelighetserkLæring

For oss er det viktig at alle har like muligheter til å bruke denne nettsiden. Vi følger derfor kravene spesifisert i Web Content Accessibility Guidelines (WCAG).

Vi skal:

 • Drifte et tilgjengelig nettsted.
 • Sørge for at nettsiden oppnår kravene i WCAG 2.0.
 • Sørge for at innholdet oppfyller de nye kravene i WCAG 2.1.
 • Vi skal gi tekstalternativer til ikke-tekstlig innhold.
 • Vi skal lage innhold slik at det kan representeres på forskjellige måter uten å miste informasjon eller struktur.

Prinsippene våres:

 • Vi skal ha et klart og tydelig språk.
 • Brukeropplevelsen skal være sømløs og enkel å navigere i.
 • At vi hele tiden holder oss oppdatert på anbefaler i forhold til tilgjengelighet.
 • At vi oppfyller nåværende og fremtidige krav for tilgjengelighet.

Dette jobber vi med:

Å tilpasse universell utforming er en kontinuerlig prosess:

 • Vi retter opp i eksisterende WCAG feil.
 • Vi passer på at nytt innhold følger kravene til universell utforming.

Gi oss gjerne en tilbakemelding:

Om du opplever at noe ikke fungerer optimalt, eller har manglende tilgjengelighet, si gjerne ifra.

Du kan kontakt oss på support@akari.no