Tjenester.

Akari AS har blitt et moderne reklamebyrå som bistår kunder med alt fra utvikling av markedsplaner og konsepter, til ferdige kampanjer mot relevante målgrupper.