I dag samarbeider vi med flere titalls kunder direkte knyttet til markedsplan og markedsaktiviteter. De fleste bedriftene vi jobber med har verken ressurser til eller ønske om å gjøre dette selv. Dermed ser de en stor nytte i at vi kan veilede, utarbeide og gjennomføre aktivitetene for de.

– Geir Bakka, rådgiver i Akari

I dag samarbeider vi med flere titalls kunder direkte knyttet til markedsplan og markedsaktiviteter.

De fleste bedriftene vi jobber med har verken ressurser til eller ønske om å gjøre dette selv. Dermed ser de en stor nytte i at vi kan veilede, utarbeide og gjennomføre aktivitetene for de.

– Geir Bakka, rådgiver i Akari

Velger du å samarbeide med Akari om markedsføringen får du bedre tid til det du kan best – den daglige driften av din bedrift. Vi tar oss av markedsføringen basert på dine mål om ønsket resultat.

Ved å velge Akari sørger du for å få mest ut av et begrenset markedsføringsbudsjett. Vi tilstreber å være effektive og raske, uten tunge prosesser i forkant av markedsføringstiltak.

Ved å velge Akari får din bedrift tilgang til bred kunnskap innenfor en rekke fagfelt. Vi har spisskompetanse på tekstproduksjon, foto, grafisk design, nettsider, annonsering, sosiale medier og mye mer.

Vi sitter på et stort nettverk og har solid erfaring fra en rekke bransjer og næringer. Vi vet hva som fungerer, og kanskje enda viktigere, vi vet hva som ikke fungerer i markedsføringen. Vi har gjort det før!