Med all grunn til å smile

Facebook og Instagram øker fremdeles

I løpet av første kvartal i 2017 har Mark Zuckerbergs sosiale nettverk økt antall brukere.

Pr. 31. mars 2017 har over 3 448 000 nordmenn profil på nettsamfunnet Facebook, mens 1 963 000 nordmenn har profil på Instagram. Det utgjør henholdsvis 47,6% av Norges befolkning på Intsagram og hele 83,5% på Facebook.

Det er ikke bare i Norge festen fortsetter. På verdensbasis er Facebook fremdeles det mest brukte nettsamfunnet med over 1.94 milliarder brukere pr. mnd. og det ser heller ikke ut til å avta. Hvert sekund opprettes det fire nye brukerprofiler, noe som også kan by på utfordringer da det i dag finnes over 83 millioner falske profiler.

 

 

På børs kan man også se klare tegn på at festen har fortsatt. Selskapet gikk på børs 18. mai i 2012 og har siden den gang hatt en kursoppgang på neste 400%. Ser man på omsetning i Norge har Facebook i løpet av 2016 fått med seg ca én milliard av annonseinntektene og det forventes at selskapet i 2017 vil omsette for omlag 1,7 milliarder.

Med over 3.5 millioner brukere på Facebook kan kunden våre nå over 83% av Norges befolkning for svært lave kostnader.

Mange selskaper har allerede tatt i bruk nettsamfunnets annonseflater og anser Facebook og Instagram som gode plattformer for å nå ut til potensielle kunder, partnere, ansatte og følgere.

Bedrifter har mulighet til å nå ut til utrolig mange mennesker uten i utgangspunkt å måtte betale for det, sier Simen Jahnsen Ljøterud, prosjektleder hos Akari. Vi merker at flere av våre kunder kommer til oss å ønsker å vite mer om nettsamfunnene og hva slags muligheter de har i disse kanalene.

Facebook-reklame omsatte for ca én milliard i 2016 og det anslås at de vil omsette for 1,5 milliarder i 2017. Allikevel er de ansett som en rimelig annonseplattform for bedrifter.

Det viktigste vi gjør for våre kunder er å etablere en godt synlig bedriftsprofil. Grafisk utforming, riktig oppsett og korrekt informasjon er avgjørende for at leserne skal oppfatte deg riktig. Når det er på plass kan vi starte å bygge kampanjer som går målrettet mot de kundene som er ønskelig for å nå mål.

Vi bruker mye video, foto og korte tekster og ser at det er dette som gi best effekt for kundene våre. Facebook endrer ofte algoritmen for hva som spres best, så vi må stadig endre vinkling for å nå flest mulig for lavest kost. Fordelen til kundene våre er at vi kan fylle på vår kompetanse innen sosiale medier og overføre dette til noe verdifullt for kunden, fortsetter Ljøterud.

I dag jobber Akari med over 200 kunder, stort sett lokalt.

Se hele rapporten fra IPOS her!