Smittevern

For å trygge hverdagen til både ansatte og besøkende har vi i Akari innført renholdsrutiner og andre tiltak som skal hindre smitte i våre lokaler. Nedenfor kan du lese om våre interne rutiner og om hva vi forventer av deg som besøker oss.

Dette gjør vi i Akari!

Vi oppfordrer alle våre ansatte til å holde deg på hjemmekontor og ta møter digitalt. Ut over dette, vasker eller spriter alle ansatte hendene sine før de starter opp arbeidet, og spriter hendene hver gang de går inn i Akari sine lokaler. 

Ansatte som mottar besøk skal påse at alle har fått møteinnkalling, og dermed er registrert som besøkende hos oss.

Vi øker vårt fokus på renhold, og sørger for at alle overflater er nyvasket både før og etter besøk fra eksterne samarbeidspartnere. Etter møter i våre lokaler vasker vi over bord og overflater, som håndtak, penner og lignende.

Dersom noen av våre ansatte har symptomer på covid-19, holder han eller hun seg selvfølgelig hjemme.

Når du besøker oss!

Vi ønsker å ha oversikt over alle som har besøkt våre lokaler. Alle som besøker Akari sine kontorer skal derfor la seg registrere i en møteinnkalling utsendt av en Akari-ansatt.

Når du kommer på besøk; vent ved inngangen, så kommer vi og henter deg.

Vi ber deg om å alltid sprite hendene før du går inn i våre lokaler.

Dersom du er syk – hold deg hjemme, så tar vi møtet på Teams eller ved en senere anledning.