Et positivt barnehagemiljø

Det kreves en hel landsby for å oppdra et barn” sier et afrikansk ordtak. Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing. Om et barn opplever krenkelser eller mobbing, må barnehagen håndtere, stoppe og følge opp dette.

– Jeg skal bli brannmann! Nei, jeg vil bli ninja!

Filmteamet til Akari fikk en tøff – og veldig morsom utfordring, da de produserte film for Mormors Have og Langekjenntunet barnehage. Filmen ble laget i forbindelse med barnehageopptaket tidligere i år, og ideen var at ungene skulle fortelle om barnehagen på en måte som voksne ville gjort. Den ferdige filmen fikk en enorm respons. På to timer nådde den […]