Hekta på… sikkerhet

Periodisk nettsidekontroll - PNK

Med PNK fra Akari, sikrer du stabil drift av nettsiden din og kan samtidig avdekke feil og forbedringer før de blir så store at det blir kostbart og tidkrevende. Du kan sammenligne det litt med EU-kontroll, bare for nettsider.

Hvordan fungerer det?

PNK fra Akari gjennomføres hvert år, for alle kunder som har en aktiv driftsavtale. Det er oss i driftsavdelingen hos Akari som er ansvarlig for å invitere deg til PNK, og du velger selv om du vil delta eller ikke. Uansett så gjennomføres kontrollen og selve gjennomføringen er kostnadsfri så lenge du har en aktiv driftsavtale hos Akari.

Etter gjennomføring vil du få tilsendt en rapport. Der forklarer vi litt om hva som er gjennomgått, og om det er avvik som MÅ eller bør forbedres. Dersom alt ser fint ut, vil du få garanti på den tekniske løsningen et nytt år. Ved avvik, vil vi ta kontakt med deg for å komme med anbefalinger om veien videre.

Uansett, så sørger PNK for at du holder nettsiden din oppdatert, relevant og optimalisert. Det er også en god anledning for deg som eier av nettsiden, til å holde den oppdatert

Hopp rett ned til innholdet