Oppføringer av tekniskakari

Et positivt barnehagemiljø

Det kreves en hel landsby for å oppdra et barn” sier et afrikansk ordtak. Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing. Om et barn opplever krenkelser eller mobbing, må barnehagen håndtere, stoppe og følge opp dette.

GDPR – Hva må jeg gjøre?

EUs personvernforordning (GDPR) blir Norsk lov fra mai i 2018. The General Data Protection Regulation (GDPR) gir flere rettigheter for privatpersoner, men setter også strengere krav til bedrifter som behandler personopplysninger. Både interne rutiner, så fremt systemer som benyttes bør gjennomgås for å påse at dere har alt på plass.

Viktige endringer i ditt abonnement

EUs personvernforordning (GDPR) blir Norsk lov fra 25. mai i år. For å imøtekomme de nye kravene og for å ivareta sikkerheten til deg som kunde, har vi gjort noen større endringer i ditt abonnement.

Hopp rett ned til innholdet